Innehållsblock 4

Administratörer i Förskolan

Riktar sig till nya administratörer på förskolan

Utbildningen riktar sig till dig som är en ny administratör på en förskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft. Utbildningen går igenom:

Underhåll

 • Personal, barn och vårdnadshavarregister

 • Grupper/avdelningar

 • Hämtning- och lämningsperiod

 • Hämtning/lämning ur en vårdnadshavare och personalperspektiv

 • Fria grupper

Information

 • Förskolekalender

 • Publicerade nyheter

 • Skolinfo

 • Filer och länkar

Elevkö

Administration

 • Kommuner

 • Hämtning/lämningsrapporter

Alternativ

 • Förskola

 • Användarkoder

Övriga funktioner

 • Visning av Planeringsverktyget

 • Visning av Verksamhetsloggen

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Hantera hämtning och lämning

 • Skapa avdelningar och grupper

 • Hantera barn, personal och vårdnadshavare

 • Ha kännedom om hur de pedagogiska delarna fungerar