Innehållsblock 6

Administratörer 1 Grundskolan - Grundutbildning

Riktar sig till nya administratörer

Denna utbildning är till dig som är nybliven administratör på en grundskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.
Vi tar upp de grundläggande administrativa funktionerna i SchoolSoft.
Utbildningen går igenom:

Underhåll

 • Personal, elev och vårdnadshavarregister
 • Schema (i SchoolSoft, ej externa system)
 • Undervisningsgrupper
 • Hämtning/lämningsperioder
 • Fria grupper

Information

 • Skolkalender
 • Publicerade Nyheter
 • Filer och länkar

Administration

 • Kommuner
 • Kommunrapport
 • Hämtning och lämningsrapporter (fritids)

Alternativ

 • Skola
 • Systeminställningar
 • Användarinställningar
 • Användarkoder

Övriga funktioner

 • Sms
 • Elevkö
 • Urkund

Efter utbildningen kommer du att kunna göra bl.a.

 • Hantera undervisningsgrupper (skapa klasser, mentorsgrupper och resursgrupper)
 • Hantera elever, personal och vårdnadshavare
 • Skapa lektioner i SchoolSoft
 • Ladda upp filer till SchoolSoft
 • Öppna perioder för fritids
 • Förstå och hantera de viktigaste inställningar