Innehållsblock 14

Skolledare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som skolledare.

Vi går bland annat igenom hur skolledare kan skicka ut information i SchoolSoft och
vilken typ av statistik som finns så att ni vet hur personalen kan använda SchoolSoft på bästa sätt. 

Utbildningen går igenom:

 • Nyheter
 • Elevavstämning
 • Rapport elevavstämning
 • Elevkort
 • Ämnesmatriser/kursmatriser (rapporter)
 • Närvarorapporter
   

Efter utbildningen kommer du att kunna.

 • Ta ut olika betygsrapporter (om din skola sätter betyg)
 • Ta ut rapporter gällande elevavstämning
 • Komma åt elevernas bedömning
 • Ta ut närvarorapporter

 

Tillbaka upp igen