Innehållsblock 15

Pedagogiska delarna i SchoolSoft

 

Passar för dig som vill veta mer om de pedagogiska funktionerna i SchoolSoft.

Utbildningen fokuserar framför allt på Planeringsverktyget, Uppgifter och Ämnes/kursmatris.
Under utbildningen kommer vi att visa, förklara och ge matnyttiga exempel på följande delar:
 

  • Planeringsverktyget – användningsområden och planeringsupplägg
  • Uppgifter och kopplingen till matriserna
  • Syftet är att skapa så breda möjligheter att planera i SchoolSoft som möjligt,  oavsett arbetssätt och pedagogisk inriktning.

Efter utbildningen kommer du att:

  • Skapa Pärmar och Planeringar
  • Skapa och bedöma Uppgifter
  • Ha fått inspiration i hur man kan arbeta med planering i systemet
     

 

 

 

Tillbaka upp igen