FÖR FOLKHÖGSKOLOR

Folkhögskolor

Behovet av bättre stöd för dokumentation, närvarohantering och lärande ökar samtidigt som dagens engagerade deltagare vill ha mer information och en tätare dialog med skolan.

SchoolSoft är ett komplett system för Folkhögskolor.

 

Oavsett om du är lärare, deltagare eller skolledare kommer du i SchoolSoft åt allt som rör skolarbetet, var som helst, när som helst. Det enda som krävs är tillgång till Internet. Det gör att det blir enklare för skolan att informera om deltagarens vardag.

 

SchoolSoft blir en gemensam arena som både personal och deltagare känner igen sig i. Administration, dokumentation, dialog med deltagaren samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och samma plats. Detta hjälper skolan att nå sina mål och höja kvaliteten på verksamheten.

 

Det är lätt att använda SchoolSoft för såväl lärare som deltagare eftersom programmet är utvecklat med tillgänglighet och användarvänlighet i fokus. SchoolSoft används idag av många kommuner, friskolor och folkhögskolor stora som små. Allt detta är ett resultat av ett nära samarbete mellan SchoolSoft och programmets användare.

 

Lärarna använder SchoolSoft på samma sätt som de tidigare använde kalendrar, närvarolistor etc. Den stora skillnaden är att de nu har allt samlat på ett och samma ställe och att den tid de lägger ned på administration förkortas avsevärt.

 

Skolledarna får en bra överblick av skolans verksamhet. Det är enkelt att jämföra resultat och utvärderingar vilka kan användas som underlag till skolans kvalitetsredovisning.

 

Deltagarna får stöd för sin skolverksamhet. På ämnessidorna finns planeringar, uppgifter, viktiga filer mm.  De ser enkelt sitt schema och sin närvarostatistik. Deltagarna kan snabbt få tag på telefonnummer och e-postadresser till skolans personal.

 

 

Kommunikation

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan deltagare och skola genom att ge deltagare tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns en dator med internetuppkoppling.

 

Som stöd för kommunikationen finns bland annat:

* Nyheter och kalender:

* iCalendar-export

* Internmeddelanden till personal och deltagare

* Forum

* Enkäter och kursutvärderingar

* Filer och länkar publiceras av personalen till deltagare

* Stöd för att skriva ut egna grupplistor med relevant information

* Möjlighet att skapa egna grupper och kommunicera med dem

* Matsedel

 

 

Administration

I SchoolSoft finns allt du behöver för administrationen på skolan

 

* Deltagarregister med möjlig integration mot SPAR som uppdaterar deltagarnas folkbokföringsuppgifter i systemet

* Personalregister

* Underlag för kommunfakturering

* Korthantering (passerkort mfl)

* Rapporter

* Grupper

* Schema

 - Möjlighet att bygga eget schema för mindre skolor

 - Bra integrationer mot andra schemasystem bl.a. NovaSchem och TimeEdit

 

 

Studieplaneringar

I SchoolSoft hanterar man enkelt deltagarnas kurser och studieplaneringar.

På så sätt hålls hela tiden en levande konversation om deltagarnas möjlighet att nå sina individuellt satta mål.

Administratörerna, mentorer och deltagarna kan när som helst överblicka studieplaneringarna och behörigheter.

 

 

Behörigheter för Folkhögskolor

Behörigheter hanteras lika enkelt som övriga funktioner i SchoolSoft. Läraren anger behörigheten i en lista. Dessa skickas sedan direkt till administratören för utskrift och signering.

 

 

Lärarnas dagliga arbete

 

Schema

Lärarna ser sitt, andra lärare samt deltagarnas scheman.

 

Planering

Lärarna har all sin planering samlad i SchoolSoft. De kan ha en planering till deltagarna och en till sig själva. De väljer själva om de vill arbeta med lektionsplaneringar, veckoplaneringar eller lite grövre terminsplaneringar och kan dela planering, samarbeta om planeringar och skapa ett bibliotek av planeringar.

 

Uppgifter/Resultat/Inlämningsuppgifter

Lärarna kan skapa uppgifter och resultatrapportera. Deltagarna tar del av både uppgifter och resultat redan på sin startsida och via ämnessidorna. Deltagarna kan även ladda upp filer till lärarna i samband med uppgiften.

 

Grupplistor

Lärarna skapar egna, utskriftsbara, grupplistor.

 

Ämnessidor för deltagare

På deltagarens ämnessidor samlas allt som rör deltagaren i varje ämne. De ser bland annat:

* Uppgifter och resultat

* Kontaktuppgifter till personalen

* Inlämningsuppgifter

* Forum

* Viktiga filer

 

Portfolioarbeten

Deltagare och lärare kan ladda upp filer i deltagarens portfolio. Portfolion är uppbyggd ämnesvis och finns kvar hela deltagarens skolgång.

 

Bilder på deltagare

Bilderna visas på alla ställen där deltagaren förekommer; vid närvarorapportering, resultatrapportering och behörighetsrapportering.

 

Tidsbokning

Lärarna skapar sina egna bokningar med tider där de kan bjuda in till exempelvis samtal, med deltagaren.

 

 

Ansökningsmodul

SchoolSoft erbjuder ett ansökningsstöd direkt i systemet. Administratören på skolan kan, efter ansökan är gjord, importera deltagarna in i SchoolSoft.

 

 

Närvarohantering

* Lärarna lektionsrapporterar

* Frånvaroanmälningar från deltagare

* Statistik går att ta ut på all närvaro och frånvaro, ämnesvis, lektionsvis, årsvis etc.

 

 

Elevdokument

Elevdokumenten är ett samlingsord för alla typer av dokumentation kring deltagarna i SchoolSoft.

Verktyget är mycket kraftfullt men samtidigt är enkelt att hantera. Skolan skapar själv frågorna och väljer när lärarna ska kunna arbeta med dem.

Svaren kan också enkelt jämföras från år till år och blir en naturlig del i skolans kvalitetsarbete.