1000 skolor använder SchoolSoft!

Det är numera 1000 skolor som använder SchoolSoft för att underlätta kommunikationen mellan skola och hem samt att stötta lärare och skolledare i deras arbete med planering, uppföljning och dokumentation. Den tusende skolan blev Selja-Långlets friskola i Mora. Många av skolorna använder dessutom SchoolSoft som elevadministrativt system. Vi är mycket glada över att så många skolor har valt oss för att de upplever SchoolSoft som ett lättanvänt och tydligt system.