Elevkö

Elevkö - förskolan

Uppflyttningar i elevkön kan nu göras enbart per startår eller per årskurs/månad.

Detta innebär att det blir mycket enklare för förskolorna att göra uppflyttningar månadsvis. Detta kan nu göras för en hel grupp och inte enbart per elev.

1. Gör en sökning på barn med status "I kö", med ett visst startår och viss årskurs/månad.
2. Markera de elever som ska flyttas upp.
3. Klicka på Visa fler alternativ.
4. Välj till vilket läsår och årskurs/månad du vill flytta upp eleverna. Det går alltså bra att enbart flytta upp per årskurs/månad och inte flytta upp något läsår.
5. Markera rutan vid Flytta elever.
6. Välj OK på frågan Vill du verkligen flytta upp eleverna?
7. Spara.