Förskolan

Verksamhetslogg

Vi är nu glada över att lansera vår nya verksamhetslogg där förskolans personal enkelt kan lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och barn. 

Kontakta support@schoolsoft.se för att aktivera verksamhetsloggen och få mer information om hur den fungerar. Verksamhetsloggen är helt kostnadsfri. 

Ny startsida för förskolan

På onsdag den 26:e februari får vårdnadshavare och barn i förskolan helt ny startsida som är bättre anpassad för förskolan och dess verksamhet. På mitten av startsidan presenteras nyligen upplagd information och framåtsyftande planeringar för aktuell vecka. Bilder som är bifogad till information och planeringar visas tydligt och det går att bläddra i dem om flera bilder är bifogade. Dags-/veckovyn är placerad till höger och är enklare att överblicka. Här ser man barnets lämnings- och hämtningstider samt matsedel, kalender, planering och tidbokning. 

 

Förskoledagarna 12-13 mars

Kom till Förskoledagarna på Stockholmsmässan den 12-13 mars och träffa oss i monter T:44, precis vid ingången till seminariehallarna.

SchoolSoft ökar kvalitén och förenklar förskolans verksamhet genom att samla pedagogik, administration och kommunikation på en gemensam plattform.

Vi vill gärna visa er många nya funktioner i SchoolSoft som är framtagna enbart för förskolan tillsammans med förskolepersonal.

Prata med en av våra många nöjda användare, Kajsa Sjösten som är förskolelärare på Ängstäppans förskola i Salems kommun.

Kajsa är i vår monter mellan 12.30 och 13.30 både onsdag och torsdag.

Läs mer om SchoolSoft för förskolan.

Läs mer om Förskoledagarna.

Fakturaunderlag vårdnadshavare

 

Nu finns funktionalitet för att hantera skolans behov av fakturaunderlag till föräldrarna för barnomsorg och skolbarnomsorg.
 
Adminfliken på elev har kompletterats med ett fält för det avtalspris som gäller för barnet/eleven. Skolan lägger in det priset manuellt. (Det räknas inte ut av systemet). Fakturaunderlaget presenteras på samma sätt som Kommunal ersättnings andra fält enligt samma logik. Denna rapport finns dessutom i xml-format.
 
Uppgifter för den vårdnadshavare som är markerad som folkbokföringsadress för eleven vid rapporttillfället hämtas ur SchoolSoft. Det finns med andra ord ingen historik på det.

Portfolio

När en elev eller vårdnadshavare (i förskolan) laddar upp ett dokument i sin portfolio kan de välja om de vill skicka ett meddelande till läraren/personalen i aktuellt ämne/aktivitet. Meddelandet kommer till i lärarens inkorg i SchoolSoft.

Om en fil som laddas upp i en elevs portfolio är en jpg-fil (bild) kommer bilden att visas som en miniatyr när portfolion visas. 

Kontakta support@schoolsoft.se om ni inte använder portfolion idag men vill börja göra det. 

Elevkö - förskolan

Uppflyttningar i elevkön kan nu göras enbart per startår eller per årskurs/månad.

Detta innebär att det blir mycket enklare för förskolorna att göra uppflyttningar månadsvis. Detta kan nu göras för en hel grupp och inte enbart per elev.

1. Gör en sökning på barn med status "I kö", med ett visst startår och viss årskurs/månad.
2. Markera de elever som ska flyttas upp.
3. Klicka på Visa fler alternativ.
4. Välj till vilket läsår och årskurs/månad du vill flytta upp eleverna. Det går alltså bra att enbart flytta upp per årskurs/månad och inte flytta upp något läsår.
5. Markera rutan vid Flytta elever.
6. Välj OK på frågan Vill du verkligen flytta upp eleverna?
7. Spara.