Betyg

Program, studieplaner och kurser

Status - Filtrerar på kursens status och kan visa Alla eller per status.
Inaktiva - Markerad så visas även de kurser som är inaktiva i studieplanerna.
Betygsatta - Markerad så visas även de kurser som är betygsatta.
Startdatum - Här kan man ange om man vill ha ett urval på kurser med ett visst startdatum. Det går att söka på alla kurser som startade efter ett visst datum, innan ett visst datum eller i ettdatumintervall.
Slutdatum - Fungerar som Startdatum men gäller för slutdatum.
Betygssättande lärare - Om ingen betygssättande lärare är vald så visas samtliga kurser, annars visas enbart de kurser där vald lärare är uppsatt som betygssättande lärare.
Program och grupp - Skapar ett urval där båda villkoren uppfylls.
Schemalagd - Markerad visas endast de elever som har kursen i sitt schema. Detta förutsätter att kursen är kopplad till ett ämne.
- I filterurvalet kan man välja att lägga till kursen på elever som finns i urvalet men som inte har kursen på sin studieplan.

Rapportkurser under Program skapar en rapport för de kurser som ligger direkt på programmen som exempelvis inte har någon kursansvarig, som ska avslutas ett visst datum, med en viss kategori med mera. Detta för att kunna få en överblick på kurser som ska avslutas, behöver en kursansvarig etc.

Betygskatalogerna kan filtreras så att utskrifterna görs enbart på elever i en vald årskurs. Man kan också välja att skriva ut betygskatalogerna per kurs i stället för per program och kurs.

I betygskataloger på Komvux kan en filtrering göras så att katalogerna skrivs ut enbart för elever i en vald kommun.