Portfolio

Portfolio

När en elev eller vårdnadshavare (i förskolan) laddar upp ett dokument i sin portfolio kan de välja om de vill skicka ett meddelande till läraren/personalen i aktuellt ämne/aktivitet. Meddelandet kommer till i lärarens inkorg i SchoolSoft.

Om en fil som laddas upp i en elevs portfolio är en jpg-fil (bild) kommer bilden att visas som en miniatyr när portfolion visas. 

Kontakta support@schoolsoft.se om ni inte använder portfolion idag men vill börja göra det.