Lärare

Höstens kursprov

Nu finns höstens kursprov inlagda i SchoolSoft och lärarna kan börja fylla i provdetaljer och provresultat. 

För mer information om hur man gör det, se manualen SchoolSoft för personal, kapitel: Nationella kursprov.

Verksamhetslogg för alla

Verksamhetsloggen, som tidigare enbart har kunnat användas på förskolan, kan nu användas av alla skolformer förutom YH.

I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. Ämnes/kurslärare kan knyta ett inlägg i loggen till sitt ämne/kurs och inlägget kommer då att visas på elevernas ämnes/kurssida. 

 

Nyheter i kursmatriserna

Det går nu att redigera kursmatriserna även om kursen är avslutad eller betygsatt. Det innebär att om en lärare är kopplad till kursen via schemat eller står som betygsättande lärare på elevens studieplan så kan läraren uppdatera en elevs kursmatris även om eleven har fått betyg i kursen. Detta används främst om en elev har fått ett F och läser om kursen. Det innebär också att man kan fortsätta jobba i matrisen när administratören förbereder för betygsättning och har markerat kursen som avslutad.

Det går också att välja om skolan ska visa kursmatriserna per stycke (som tidigare) eller per mening. Det innebär att SchoolSoft har delat upp alla skolverkets kursmatriser per mening och att lärarna då markerar med en mening i taget istället för ett helt stycke som tidigare.

Skolan ändrar detta under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Kurs: Kursmatris, Skolverket indelning. Där kan man välja mellan Stycke och Mening. Förvalt är Stycke.

Om skolan väljer att visa per mening kommer INTE det som tidigare är ifyllt per stycke att visas. Därför kommer det gå att visa matrisen även per stycke i de fall där något finns i fyllt per stycke. Förvalt kommer dock att vara per mening. Om lärarna har börjat markera i matrisen per stycke i en kurs kommer de kunna fortsätta med det. Om skolan väljer att arbeta per mening så är det endast meningsindelning som går att välja i kopplade uppgifter. 

iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Publiceringsdatum på matriser

Nu går det att sätta ett publiceringsdatum på matriserna. Det innebär att lärarna kan jobba med matriserna utan att det syns för eleverna och kan välja ett datum när matrisen ska visas.

Om ni väljer att inte jobba med publiceringsdatum så kommer alla ändringar att publiceras direkt ut till eleverna precis som tidigare. Det nya för dem blir att de nu kan se när den senaste ändringen skedde.

Läs mer i manualerna Elevdokument - Ämnesmatriser och Kursmatriser

Urkund

I SchoolSofts finns nu en integration till Urkund via inlämningsuppgifter. Där kan lärarna kontrollera elevernas inlämnade arbeten via sitt Urkund-konto och få svar direkt i SchoolSoft.

Om ni är intresserade av att använda funktionen, kontakta er kundansvarige. Om ni inte vet vem som är er kundansvarige, kontakta info@schoolsoft.se. Ni kommer då att får mer information från er kundansvarig om hur integrationen med Urkund fungerar. 

Nationella prov - grundskolan

Nu är det möjligt att aktivera insamlingen av resultaten på de nationella proven i grundskolan.

  1. Skapa en period för rapportering av Nationella prov. Namnge perioden ”Nationella prov vt-13” eller liknande. Fyll i en beskrivning om du vill.
  2. Sätt upp ett start- och slutdatum för lärarnas möjlighet att rapportera resultaten på de nationella proven.
  3. Om NO/SO för år 6 och 9 ska rapporteras väljer du vilket av NO/SO-ämnena som ska rapporteras. Klicka sedan Spara. Om du har valt fel ämne och lärarna redan har rapporterat resultaten kan du byta ämne och sedan måste lärarna spara sina resultat en gång till.
  4. När perioden är aktiverad ser du en meny med rapporteringarna i de olika ämnena. Här kan du som är administratör fylla i resultaten om inte lärarna själva ska göra det.
  5. Du kan också övervaka rapporteringen via översikten.
  6. När perioden är aktiv på skolan får alla lärare länken Nationella prov under menyn Grundskolebetyg. Enbart de lärare som undervisar elever i nationella prov-ämnen i år 3, år 6 och år 9 har möjlighet att rapportera sina elevers resultat på ämnesproven. Övriga lärare kommer till en tom sida om de klickar på länken.
  7. När lärarna är klara med sina rapporteringar är det viktigt att du som administratör går in på varje ämne och årskurs och klickar på Spara. Detta eftersom det kan finnas elever som inte har ingått i någon grupp men som ändå ska skickas till SCB.
  8. Klicka sedan på Exportfil till SCB (en per årskurs), spara filerna någonstans på datorn och ladda sedan upp dem på SCB's webbsida. Du kan även kopiera informationen till SCBs excelmallar och skicka in.  

 

Mina filer

 

SchoolSoft har fått ett nytt filpubliceringsverktyg. Det nya verktyget gör det möjligt att publicera hur många filer som helst till ett objekt (nyhet, planering, uppgift etc) i SchoolSoft. Filer kan även sparas under Mina filer.

Mina filer återfinns på Startsidan under menyn Aktuellt.

När en fil bifogas från en nyhet eller liknande kan man välja att hämta filen från datorn (som vanligt) eller direkt från Mina filer.

I Mina filer kan man skapa strukturer med hjälp av mappar. Det finns också en drag-and-drop-funktion som dör det möjligt att med hjälp av muspekaren dra filer mellan mapparna i Mina filer.

 

Mer information kommer i manualen SchoolSoft för lärare

Kursmatriser

 

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11, som Skolverket har godkänt finns nu i SchoolSoft. Funktionellt så fungerar ämnesmatrisen på samma sätt som det har gjort på grundskolan.

Läraren når kursmatrisen genom att på startsidan under rubriken Kurs genom klicka på Omdöme eller Mina kurser. Läraren klickar sedan på den kurs som hon/han vill bedöma. Därefter klickar läraren på den blå pilen under kolumnen kursmatris och kursmatrisen visas i ett nytt fönster för vald elev. Läraren markerar i matrisen genom att flytta markören till ”röd ram”, gul eller grön. SchoolSoft har ingen teckenförklaring utan det är upp till varje skola att själv bestämma vad de olika färgerna ska stå för.

Koppla matris till uppgift. När läraren skapar en uppgift som ska resultatrapporteras kan hon/han välja att koppla kunskapskrav till uppgiften. När uppgiften är skapad så kan lärarna klicka på länken Hantera färdigheter för och sedan markera de kunskapskrav som ska kopplas till uppgiften. När läraren sedan resultatrapporterar så kan hon/han klicka på den blå pilen i kolumnen Hantera färdigheter och bedöma uppgiften utifrån de kunskapskrav som är kopplade till uppgiften. Dessa markeringar visas sedan i elevens kursmatris.

För att göra bedömningar i kursmatrisen så måste kursen finnas på elevens studieplan samt vara markerad som pågående. Den lärare som kan arbeta med kursmatrisen är den lärare som är uppsatt som betygssättande lärare i elevens studieplan. Läraren kan se kursmatrisen även när kursen är ej påbörjad och avslutad men alltså inte arbeta med den. Då använder läraren menyingången Mina kurser.

Mer information kommer i manualen SchoolSoft för lärare och Kursmatriser

Sidor