För alla skolformer

Inställningar i iCal-flödet

I iCal-flödet från SchoolSoft går det nu att ställa in vilken typ av information man vill. Ändra inställningarna under Min Profil/iCal-flöde/Hantera.

Om inga val görs får man information om:

 • kalenderhändelser,
 • tidbokningar,
 • schemapositioner
 • lektionsplaneringar (elever och vårdnadshavare)
 • uppgifter (elever och vårdnadshavare)
 • förskoletider (vårdnadshavare om barnet går i förskolan)

Även matsedel finns som val men är inte förvalt.

Läs mer om hur iCal-flödet fungerar här

Verksamhetslogg för alla

Verksamhetsloggen, som tidigare enbart har kunnat användas på förskolan, kan nu användas av alla skolformer förutom YH.

I verksamhetsloggen kan personalen enkelt lägga upp text och bild för att dokumentera den dagliga verksamheten och presentera den för föräldrar och elever. Ämnes/kurslärare kan knyta ett inlägg i loggen till sitt ämne/kurs och inlägget kommer då att visas på elevernas ämnes/kurssida. 

 

iCalendar

Nu finns en export iCalendar-format från SchoolSoft. Det innebär att det går att exportera uppgifter från SchoolSoft till sin kalender (Outlook, Google Kalender, kalender i telefonen osv). 

Skolan aktiverar först möjligheten att använda iCalendar genom att kontakta SchoolSofts support.

När funktionen sedan är påslagen kan elever, föräldrar och personal gå till Min profil och kryssar i iCalendar flöde – Aktivera för att visa länk och sedan sparar. Om man är vårdnadshavare till flera barn får man en länk per barn.

Hur länken sedan hanteras beror på vilken kalender man använder. I vissa kalendrar kopierar man länken (genom att högerklicka på den och välja Kopiera) och klistrar in i kalendern, för andra kalendrar räcker det med att man klickar på länken.

Mejlutskick

Skolan kan låta föräldrarna prenumerera på mejlutskick från SchoolSoft. I utskicket finns information om det som hänt i SchoolSoft de senaste dagarna.

Utskicket innehåller information om skapade och uppdaterade aktiviteter i SchoolSoft. Det är alltså inte en ersättning för startsidan eller ett program för nästa vecka utan ett utskick om "vad som hänt i SchoolSoft". 

Vårdnadshavaren ser bara de händelser som är riktade till dem (direkt till dem, till grupper som de ingår i eller till alla på skolan/organisationen).

Kontakta support@schoolsoft.se om ni vill börja använda funktionen. 

Integration mot SPAR

För friskolor i alla skolformer finns nu möjlighet att ha en integration mot SPAR. Det innebär att en körning schemaläggs där aktiva elevers personnummer skickas till SPAR som i sin tur returnerar elevernas folkbokföringsuppgifter och SchoolSoft blir uppdaterat med dessa. 

Om ni är intresserade av att använda integrationen, kontakta er kundansvarige för prisuppgift och projektplanering. Om ni inte vet vem som är er kundansvarige, kontakta info@schoolsoft.se

Urkund

I SchoolSofts finns nu en integration till Urkund via inlämningsuppgifter. Där kan lärarna kontrollera elevernas inlämnade arbeten via sitt Urkund-konto och få svar direkt i SchoolSoft.

Om ni är intresserade av att använda funktionen, kontakta er kundansvarige. Om ni inte vet vem som är er kundansvarige, kontakta info@schoolsoft.se. Ni kommer då att får mer information från er kundansvarig om hur integrationen med Urkund fungerar. 

Skolenhetskod

Alla skolor har fått nya skolenhetskoder från Skolverket. Dessa måste läggas in i SchoolSoft och kommer att användas på betyg, SCB-rapporter, nationella prov mm. Hur man gör detta varierar lite beroende på skolform och antal skolenheter på skolan:
 
Innan grundskolans SCB-rapport skickas in måste detta vara gjort för alla grundskolor (avstämningen ska göras den 15 oktober).
 
Grundskola med en skolenhet
 
Skolenhetskoden läggs in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 
Grundskola med flera skolenheter
 
 1. Aktivera möjligheten att lägga in olika skolenhetskoder under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Admin: Flera skolenheter.
 2. Skapa de olika skolenhetskoderna under ADMIN/Alternativ/Användarkoder/Admin: Skolenheter. Skapa ett nytt kodvärde för varje skolenhetskod.
 3. Den skolenhetskod som används av majoriteten av eleverna lägger ni sedan in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 4. Lägg in skolenhetskod på de elever som har en avvikande skolenhet (denna skolenhetskod visas i kommunrapporten).
• Klicka på ADMIN/Underhåll/Elev.
• Klicka ”Ändra” på aktuell elev och sedan på elevens admin-flik.
• Lägg till skolenhetskoden under Skolenhet.
• Om man behärskar Export/import-funktionen kan skolenhetskoden importeras med rubriken schoolunit.
• Importen fungerar bara på elever som endast har en statusrad.
 
Gymnasieskola med en skolenhet
 
Skolenhetskoden läggs in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 
Gymnasieskola med flera skolenheter
 
 1. Aktivera möjligheten att lägga in olika skolenhetskoder under ADMIN/Alternativ/Systeminställningar/Admin: Flera skolenheter.
 2. Skapa de olika skolenhetskoderna under ADMIN/Alternativ/Användarkoder/Admin: Skolenheter. Skapa ett nytt kodvärde för varje skolenhetskod.
 3. Den skolenhetskod som används av majoriteten av eleverna lägger ni sedan in under ADMIN/Alternativ/Skola/Skolenhetskod.
 4. Lägg in skolenhetskod på de elever som har en avvikande skolenhet (denna skolenhetskod visas i kommunrapporten).
• Klicka på ADMIN/Underhåll/Elev.
• Klicka ”Ändra” på aktuell elev och sedan på elevens admin-flik.
• Lägg till skolenhetskoden under Skolenhet.
• Om man behärskar Export/import-funktionen kan skolenhetskoden importeras med rubriken schoolunit.
• Importen fungerar bara på elever som endast har en statusrad.
 1. Lägg in skolenhetskod på de program som har en avvikande skolenhet (denna skolenhetskod visas på betygen).
• Klicka på ADMIN/Kurs/GY11/Program.
• Klicka ”Ändra” på aktuellt program.
• Välj aktuell skolenhetskod under Skolenhet.
• Spara och upprepa på alla program som ska ha en avvikande skolenhetskod än den som är inlagd under Alternativ/Skola.
 
Se www.scb.se/skolreg om ni inte vet vilken skolenhetskod ni har.
 
Kontakta support@schoolsoft.se alternativt 08-674 63 41 om ni behöver hjälp med skolenhetskoderna.