Föreläsning av Anna Karlefjärd

Anna Karlefjärd, Karlstad Universitet föreläser på vår Användarkonferens 20 okt i Malmö

Anna Karlefjärd forskar och arbetar med Betyg - och Bedömningsfrågor. Föreläsningen grundar sig på aktuell forskning, Lgr11 och Gy11. Hon har också funnits med i flera bedömningsprojekt från Skolverket. Fokus blir på formativ bedömning, kursplaner och undervisning samt betygssättning. 

Du som är ansvarig SchoolSoft-pedagog, administratör eller skolledare är välkommen att skicka anmälan till konferens@schoolsoft.se