Nationella prov - grundskolan

Nu är det möjligt att aktivera insamlingen av resultaten på de nationella proven i grundskolan.

  1. Skapa en period för rapportering av Nationella prov. Namnge perioden ”Nationella prov vt-13” eller liknande. Fyll i en beskrivning om du vill.
  2. Sätt upp ett start- och slutdatum för lärarnas möjlighet att rapportera resultaten på de nationella proven.
  3. Om NO/SO för år 6 och 9 ska rapporteras väljer du vilket av NO/SO-ämnena som ska rapporteras. Klicka sedan Spara. Om du har valt fel ämne och lärarna redan har rapporterat resultaten kan du byta ämne och sedan måste lärarna spara sina resultat en gång till.
  4. När perioden är aktiverad ser du en meny med rapporteringarna i de olika ämnena. Här kan du som är administratör fylla i resultaten om inte lärarna själva ska göra det.
  5. Du kan också övervaka rapporteringen via översikten.
  6. När perioden är aktiv på skolan får alla lärare länken Nationella prov under menyn Grundskolebetyg. Enbart de lärare som undervisar elever i nationella prov-ämnen i år 3, år 6 och år 9 har möjlighet att rapportera sina elevers resultat på ämnesproven. Övriga lärare kommer till en tom sida om de klickar på länken.
  7. När lärarna är klara med sina rapporteringar är det viktigt att du som administratör går in på varje ämne och årskurs och klickar på Spara. Detta eftersom det kan finnas elever som inte har ingått i någon grupp men som ändå ska skickas till SCB.
  8. Klicka sedan på Exportfil till SCB (en per årskurs), spara filerna någonstans på datorn och ladda sedan upp dem på SCB's webbsida. Du kan även kopiera informationen till SCBs excelmallar och skicka in.