SchoolSoft på Nordiska skolledarkongressen

Kom och hälsa på oss på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 13 och 14 mars. Vi finns i monter H02:10.

Kongressen riktar sig till rektorer, skolchefer, förskolechefer, förvaltningschefer, skolpolitiker, forskare,
representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling.