Nyheter

Senaste nytt

I vänstermenyn finns nyheter sorterade på ämnesområden. Nedan listas de senast publicerade nyheterna från SchoolSoft.

Rapport nationella prov (grundskolan)

2012/09/18

Det går nu att få ut rapporter på nationella prov på grundskolan.

Ämnesvarningar

2012/05/23

I SchoolSoft finns det möjlighet för ämneslärarna att markera att en elev har fått en ämnesvarning. Detta görs via elevens ämnesmatris.

Koppla uppgift till förmåga

2012/04/30

Nu finns möjligheten att koppla uppgifter till ämnesmatriserna i SchoolSoft. Läraren bedömer sedan uppgiften utifrån de förmågor som är kopplade till uppgiften.

Elevrapporter

2012/03/14

I SchoolSoft finns numera möjlighet att ta ut elevrapporter, urvalet av elever kan dels komma från elevfilter och dels från de olika grupper som finns på skolan. Kontakta 

Kursvarningar

2012/02/20

På gymnasiet finns nu möjlighet att skicka kursvarningar och informera om att åtgärdsprogram finns till berörda elever.

Portfolio

2011/12/14

Det finns nya funktioner i elevernas portfolio.

Nya val för utskrifter av etiketter

2011/12/07

Det finns nu nya valmöjligheter när man skriver ut etiketter. De kan dels skrivas ut efter filtreringar av administratörer och dels till undervisningsgrupper av lärare.

Rapport schemalagda lektioner

2011/12/05

Under Schema i menyn UNDERHÅLL finns nu Rapport schemalagda lektioner.

Formatering av veckoplanering

2011/11/17

Lärarna kan nu formatera sina veckoplaneringar.

Ämnesmatriser

2011/10/28

Nu finns de nya ämnesmatriserna med Skolverkets kunskapskrav i SchoolSoft.

Sidor