Nyheter

Senaste nytt

I vänstermenyn finns nyheter sorterade på ämnesområden. Nedan listas de senast publicerade nyheterna från SchoolSoft.

Ämnesmatriser upp till år 5

2013/03/21

För elever upp till skolår 5 kan man nu välja att använda sig av symboler istället för betygsstegen A, C och E i elevernas ämnesmatriser. Detta för att undvika att omdömena

Nationella prov - grundskolan

2013/02/19

Nu är det möjligt att aktivera insamlingen av resultaten på de nationella proven i grundskolan.

Mina filer

2013/02/18

SchoolSoft har fått ett nytt filpubliceringsverktyg. Det nya verktyget gör det möjligt att publicera hur många filer som helst till ett objekt (nyhet, planering, uppgift etc)

Kursmatriser

2013/02/12

Alla kunskapskrav för alla kurser i GY11 som Skolverket har godkänt finns nu i SchoolSoft.

Underlag till SCB för resultat på nationella prov (Gymnasiet)

2013/01/15

I SchoolSoft finns en export av resultat som kan användas när gymnasiet ska rapportera in resultaten på de nationella proven till SCB.

1000 skolor använder SchoolSoft!

2012/12/07

Det är numera 1000 skolor som använder SchoolSoft för att underlätta kommunikationen mellan skola och hem samt att stötta lärare och skolledare i deras arbete med planering,

Datumhantering av ämnesmatriser

2012/10/23

Ämnesmatriserna är nu anpassade till läsårsskiften och till att elever byter skola inom en organisation.

Fakturaunderlag vårdnadshavare

2012/10/09

Nu finns funktionalitet för att hantera skolans behov av fakturaunderlag till föräldrarna för barnomsorg och skolbarnomsorg.

Ny design för elever

2012/10/02

SchoolSoft har fått ny design för elever. Tanken är att förändringarna successivt ska implementeras för vårdnadshavare. Förändringarna är gjorda för att förenkla navigeringen

Rapporter för skolledare

2012/09/25

Om man är uppsatt som typ Skolledare i SchoolSoft så har man fått tillgång till ett antal rapporter direkt ifrån Startsidan.

Sidor