UTBILDNING - NYA SKOLOR

Våra grundutbildningar

För nya skolor finns tre obligatoriska grundutbildningar, Administratörsutbildning för skolans administratörer.
Personalutbildning där all personal på skolan (även administratörerna) bör delta, samt en utbildning som riktar sig till  skolans pedagoger 

Administratörsutbildning - uppsättning och anpassning

Utbildningen är obligatorsk för administratörerna på nya skolor som ska börja använda SchoolSoft.

Det är en fördel om utbildningen kan göras ca en vecka innan personalutbildningen så att administratörerna hinner förbereda systemet. Administratörerna brukar t ex vara kanslister, skolledare, schemaläggare och Studie- och Yrkesvägledare.

Vi går bl a igenom elevregister, personalregister och hantering av vårdnadshavare. Vi tittar på inställningar och anpassningar i systemet, du får lära dig göra kommunrapporter och lägga in viktiga filer och länkar.. Under utbildningen arbetar vi "skarpt" med er skola och gör alla förberedelser inför utbildningen med lärare och övrig personal.

Efter utbildningen kan du hantera elev- och personalregister, skapa klasser och undervisningsgrupper, ta ut kommunrapporter, känna till de inställningar och anpassningar som kan göras i systemet.

Administratörsutbildningen tar ca 4 timmar. Om ni även vill gå igenom exempelvis schemaläggning eller hantering av studieplaner kommer utbildningstiden bli något längre.

Personalutbildning

Utbildningen är obligatorisk för all personal på nya skolor som ska börja använda SchoolSoft. Det är viktigt att även skolans adminstratörer deltar på personalutbildningen.

Vi går igenom publicering av nyheter, utskrifter, närvarorapportering, närvarostatistik, meddelanden och mentorsfunktioner.

Efter utbildningen är er personal färdig att börja använda SchoolSoft "skarpt".

Lämplig gruppstorlek är max 25 personer med tillgång till datorer och Internet.

Personalutbildningen tar ca 3 timmar.

 
Pedagogisk utbildning

Utbildningen riktar sig till alla pedagoger på nya skolor som ska börja använda SchoolSoft. Det är viktigt att även skolans adminstratörer deltar på utbildningen.

Vi går igenom Planeringsverktyget, Uppgifter, Ämnes/kursmatris och Verksamhetsloggen

Efter utbildningen är er personal färdig att börja använda SchoolSoft "skarpt" och kan skapa planeringar, uppgifter och bedöma eleverna.

Lämplig gruppstorlek är max 25 personer med tillgång till datorer och Internet.

Personalutbildningen tar ca 3 timmar.