VÅRA UTBILDNINGAR

Våra utbildningar

Under läsåret erbjuder vi workshops och utbildningar för personal som vill uppdatera sin kompetens

Utbildning 

 •  Ett kortare tillfälle med klassrumsbetonad utbildning. Utbildningsmaterial ingår.

Workshop

 •  Ett tillfälle klassrumsbetonad utbildning, flera deltagare från olika skolor. Med planerad tid  för diskussioner, egna laborationer och funderingar. Dessa workshops är perfekta tillfällen att träffa personal från andra skolor för utbyte av erfarenheter. Vi bjuder på lunch och kaffe. Utbildningsmaterial ingår.

Webbutbildning

 •  En utbildning vid din egen dator. Individuellt eller för grupp. Utbildningsmaterial ingår.
   

Kontakta oss för att boka en utbildning till skolans personal
utbildning@schoolsoft.se

 

 

 

Läsårsstart

Utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft .

På utbildningen går vi igenom hur man:

- Inaktiverar gamla elever
- Hanterar befintliga undervisningsgrupper
- Importerar nya elever
- Inaktiverar personal som slutat på skolan
- Skapar ny personal
- Tar bort vårdnadshavare utan elever
- Läser in/skapar nya vårdnadshavare
- Skapar inloggningsuppgifter till nya elever och vårdnadshavare
- Läser in elevbilder i SchoolSoft
- Skapar nya program och studieplaner (enbart gymnasiet)

 

Tillbaka upp igen

Administratörer i Förskolan

Riktar sig till nya administratörer på förskolan

Utbildningen riktar sig till dig som är en ny administratör på en förskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft. Utbildningen går igenom:

Underhåll

 • Personal, barn och vårdnadshavarregister

 • Grupper/avdelningar

 • Hämtning- och lämningsperiod

 • Hämtning/lämning ur en vårdnadshavare och personalperspektiv

 • Fria grupper

Information

 • Förskolekalender

 • Publicerade nyheter

 • Skolinfo

 • Filer och länkar

Elevkö

Administration

 • Kommuner

 • Hämtning/lämningsrapporter

Alternativ

 • Förskola

 • Användarkoder

Övriga funktioner

 • Visning av Planeringsverktyget

 • Visning av Verksamhetsloggen

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Hantera hämtning och lämning

 • Skapa avdelningar och grupper

 • Hantera barn, personal och vårdnadshavare

 • Ha kännedom om hur de pedagogiska delarna fungerar

 

XXXX på Fritids

Fritids – personalutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på fritids (ej administratörer). Under utbildningen kommer vi att visa de pedagogiska delarna som en fritidspedagog kan använda sig av.
Utbildnigen går igenom:

 • Nyheter

 • Kalender

 • Meddelande

 • Grupper

 • Hämtning/lämning

 • Planeringsverktyget

 • Verksamhetslogg

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Skapa nyheter

 • Skicka meddelande

 • Hantera hämtning/lämning

 • Arbeta pedagogisk med Planeringsverktyget och verksamhetsloggen

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 1 Grundskolan - grundutbildning

Uppdatering pågår 

 

För dig som är ny administratör på fritids eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.

Vi går igenom hantering av fritidsgrupper, hämtings- och lämningstider samt rutiner kring lovhantering. Vi går också igenom alla inställningar och anpassningar av SchoolSoft som behövs för att komma igång med fritids. 

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 2 Grundskolan - Betygsutbildning

Uppdatering pågår

Utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft och vill lära dig mer om avancerade funktioner. Vi går bland annat igenom:

 

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 3 Grundskolan - Avancerad utbildning

Uppdatering pågår

 

 

Vi går igenom kurser, program och inställningar som behövs för att skapa elevernas studieplaner. Sedan får du lära dig hur du underhåller studieplanerna med individuella val och förberedelser för betygsättning.

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 1 Gymnasium - Grundutbildning

Uppdatering pågår

 

Vi går igenom alla inställningar och förberedelser som krävs för att kunna göra betygsättning i SchoolSoft. Vi tittar också på hur ni hanterar betygskataloger och betygsdokument,  t. ex. hur ni skickar statistik till SCB och intagningsnämnden.

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 2 Gymnasium - Betygsutbildning

Uppdatering pågår

 

 

Vi går igenom hur man skapar program och studieplaner i SchoolSoft. Vi går också igenom alla inställningar och förberedelser som krävs för att kunna sätta betyg i SchoolSoft. Vi tittar på hur ni hanterar betygskataloger, betygsdokument och hur ni skickar statistik till t. ex. UHR.

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 3 Gymnasium - Avancerad utbildning

Uppdatering pågår

 

Vi går igenom funktionen elevdokument och förbereder er skola för t ex skriftliga omdömen och IUP. Innan utbildningen är det en stor fördel om er skola förbereder underlag för skriftliga omdömen och IUP.

Vi går igenom inställningar, hur ni lägger in frågor, sätter ihop formulär och gör mallar för era elevdokument. Vi tittar också på hur det ser ut för lärare, elever och föräldrar i SchoolSoft inför ett utvecklingssamtal.

Vi går också igenom ämnes- och kursmatriserna. Där får ni information om hur lärarna arbetar med matriserna samt hur ni som administratörer kan komplettera matriserna med egna steg och färdigheter. 

Tillbaka upp igen

Administratörer Folkhögskolan - Grundutbildning

Uppdatering pågår

 

Vi kommer att gå igenom hela förloppet med arbetet i elevkön:
-Vårdnadshavarna anmäler elever via anmälningsformuläret
-Administratören anmäler elever via SchoolSoft
-Det kontinuerliga arbetet i elevkön. Från "I kö" till "Antagen"
-Importera antagna elever från elevkön till SchoolSoft
-Skicka meddelanden från kön till vårdnadshavarna
-Etiketter
-Export från kön för att arbeta i Excel
-Vanliga frågor från vårdnadshavarna

 

Tillbaka upp igen

Ny personal

För dig som är nyanställd på en skola och behöver komma igång med SchoolSoft.

 

Tillbaka upp igen

Skolledare

Vi går igenom hur skolledare kan skicka ut information i SchoolSoft, vilken typ av statistik som finns och hur ni kan se hur er personal arbetar i SchoolSoft. Vi tittar också på vilka funktioner som finns så att ni vet vad ni kan förvänta er av er personal och hur ni kan använda SchoolSoft på bästa möjliga sätt.

 

Tillbaka upp igen

 
Pedagogiska delarna i SchoolSoft

 

Passar för dig som vill veta mer om de pedagogiska funktionerna i systemet

 

Workshopen fokuserar framförallt på det nya planeringsverktyget, ett verktyg som är flexibelt och öppnar möjligheter att planera på individnivå, gruppnivå, över flera läsår och detta kan göras av en enskild pedagog eller av flera som delar på planeringar.

 

Under workshopen kommer vi visa, förklara och ge matnyttiga exempel på följande delar:

 • Planeringsverktyget - användningsområden och planeringsupplägg

 • Uppgifter och kopplingar till matriserna

 

 

Syftet är att skapa så breda möjligheter som möjligt att planera i SchoolSoft oavsett arbetssätt och pedagogisk inriktning. Pedagogisk planering, kursplanering m.m. fungerar utmärkt att använda planeringsverktyget till.

 

Anmäl här

 

 

Tillbaka upp igen