VÅRA UTBILDNINGAR

Våra utbildningar

Under läsåret erbjuder vi workshops och utbildningar för personal som vill uppdatera sin kompetens

Utbildning 

 •  Ett kortare tillfälle med klassrumsbetonad utbildning. Utbildningsmaterial ingår.

Workshop

 •  Ett tillfälle klassrumsbetonad utbildning, flera deltagare från olika skolor. Med planerad tid  för diskussioner, egna laborationer och funderingar. Dessa workshops är perfekta tillfällen att träffa personal från andra skolor för utbyte av erfarenheter. Vi bjuder på lunch och kaffe. Utbildningsmaterial ingår.

Webbutbildning

 •  En utbildning vid din egen dator. Individuellt eller för grupp. Utbildningsmaterial ingår.
   

Kontakta oss för att boka en utbildning till skolans personal
utbildning@schoolsoft.se

 

 

 

Läsårsstart

Utbildningen är till för dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft .

På utbildningen går vi igenom hur man:

 • Inaktiverar gamla elever
 • Hanterar befintliga undervisningsgrupper
 • Importerar nya elever
 • Inaktiverar personal som slutat på skolan
 • Skapar ny personal
 • Tar bort vårdnadshavare utan elever
 • Läser in/skapar nya vårdnadshavare
 • Skapar inloggningsuppgifter till nya elever och vårdnadshavare
 • Läser in elevbilder i SchoolSoft
 • Skapar nya program och studieplaner (enbart gymnasiet)

 

Tillbaka upp igen

Administratörer i Förskolan

Riktar sig till nya administratörer på förskolan

Utbildningen riktar sig till dig som är en ny administratör på en förskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft. Utbildningen går igenom:

Underhåll

 • Personal, barn och vårdnadshavarregister

 • Grupper/avdelningar

 • Hämtning- och lämningsperiod

 • Hämtning/lämning ur en vårdnadshavare och personalperspektiv

 • Fria grupper

Information

 • Förskolekalender

 • Publicerade nyheter

 • Skolinfo

 • Filer och länkar

Elevkö

Administration

 • Kommuner

 • Hämtning/lämningsrapporter

Alternativ

 • Förskola

 • Användarkoder

Övriga funktioner

 • Visning av Planeringsverktyget

 • Visning av Verksamhetsloggen

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Hantera hämtning och lämning

 • Skapa avdelningar och grupper

 • Hantera barn, personal och vårdnadshavare

 • Ha kännedom om hur de pedagogiska delarna fungerar

 

Personalutbildning på Fritids

Fritids – personalutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på fritids (ej administratörer). Under utbildningen kommer vi att visa de pedagogiska delarna som en fritidspedagog kan använda sig av.
Utbildningen går igenom:

 • Nyheter

 • Kalender

 • Meddelande

 • Grupper

 • Hämtning/lämning

 • Planeringsverktyget

 • Verksamhetslogg

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Skapa nyheter

 • Skicka meddelande

 • Hantera hämtning/lämning

 • Arbeta pedagogisk med Planeringsverktyget och verksamhetsloggen

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 1 Grundskolan - Grundutbildning

Riktar sig till nya administratörer

Denna utbildning är till dig som är nybliven administratör på en grundskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.
Vi tar upp de grundläggande administrativa funktionerna i SchoolSoft.
Utbildningen går igenom:

Underhåll

 • Personal, elev och vårdnadshavarregister
 • Schema (i SchoolSoft, ej externa system)
 • Undervisningsgrupper
 • Hämtning/lämningsperioder
 • Fria grupper

Information

 • Skolkalender
 • Publicerade Nyheter
 • Filer och länkar

Administration

 • Kommuner
 • Kommunrapport
 • Hämtning och lämningsrapporter (fritids)

Alternativ

 • Skola
 • Systeminställningar
 • Användarinställningar
 • Användarkoder

Övriga funktioner

 • Sms
 • Elevkö
 • Urkund

Efter utbildningen kommer du att kunna göra bl.a.

 • Hantera undervisningsgrupper (skapa klasser, mentorsgrupper och resursgrupper)
 • Hantera elever, personal och vårdnadshavare
 • Skapa lektioner i SchoolSoft
 • Ladda upp filer till SchoolSoft
 • Öppna perioder för fritids
 • Förstå och hantera de viktigaste inställningar 

Administratörer 2 Grundskolan - Betygsutbildning

Riktar sig till administratörer som har genomgått Admin 1 och som är betygsadministratör (grundutbildning).

Denna utbildning är till dig som redan har gått grundutbildningen som administratör i SchoolSoft. Utbildningen kräver att du har förkunskaper i de administrativa funktionerna i SchoolSoft.
Vi går igenom alla inställningar och förberedelser som krävs för att kunna sätta betyg, skapa betygskataloger och betygsdokument i SchoolSoft. Vi går också igenom funktioner för betygsadministratörer.
Utbildningen innehåller följande:

 • Betygsgrupper
 • Betygssättningslistor
 • Betygsperiod
 • Betygskataloger
 • Skapa betygsdokument
 • Ändra satta betyg
 • Rapportera betyg till SCB
 • Nationella prov
 • Betygsrapporter

Efter utbildningen kommer du att kunna bl.a:

 • Förbereda för betygssättning
 • Ändra betyg
 • Skicka rapporter till SCB
 • Hantera Nationella provet
   

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 3 Grundskolan - Avancerad utbildning

Riktar sig till administratörer som har genomgått Admin 1 (grundutbildning).

Utbildningen riktar sig till dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft och som gått Admin 1. Vi tar upp avancerade funktioner i SchoolSoft.
Utbildningen går igenom:

 • Schoolinfo
 • Egna fält/profilfält
 • Elevfilter
 • Elev- och personalbilder
 • Ämnesbilder
 • Elevavstämning
 • Färger
 • Export/import
 • Skapa användarnamn, lösenord och brev till elever och vårdnadshavare
 • Flytt av elever mellan skolor i samma organisation
 • Koppla personal till flera skolor
 • Texter och ledtexter

Efter utbildningen kommer du att kunna bl.a:

 • Hantera de viktigaste delarna inom export/import
 • Skapa egna fält och profilfält
 • Arbeta med elevavstämning
 • Skapa inloggningsuppgifter och brev för elever och vårdnadshavare

 

Administratörer 1 Gymnasium - Grundutbildning

Riktar sig till nya administratörer.

Denna utbildning är till för dig som är nybliven administratör på en gymnasieskola eller för dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.
Vi går igenom de grundläggande administrativa funktionerna i SchoolSoft.
Utbildningen innehåller:

Underhåll

 • Personal, elev och vårdnadshavarregister
 • Schema (i SchoolSoft, ej externa system)
 • Undervisningsgrupper
 • Fria grupper

Information

 • Skolkalender
 • Publicerade Nyheter
 • Filer och länkar

Administration

 • Kommuner
 • Kommunrapport
 • Elevrapportering CSN

Kurs

 • Kurser
 • Program
 • Studieplaner
 • Kurs-elev/Kursgrupper

Alternativ

 • Skola
 • Systeminställningar
 • Användarinställningar
 • Användarkoder

Övriga funktioner

 • Sms
 • Urkund

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Hantera undervisningsgrupper (skapa klasser, mentorsgrupper och resursgrupper)
 • Hantera elever, personal och vårdnadshavare
 • Skapa lektioner i SchoolSoft
 • Ladda upp filer till SchoolSoft
 • Hantera program, studieplaner och kurser
 • Arbeta med kursgrupper
   

 

Tillbaka upp igen

Administratörer 2 Gymnasium - Betygsutbildning

Riktar sig till administratörer som har genomgått Admin 1 och som är betygsadministratör.

Denna utbildning riktar sig till dig som redan har gått grundutbildningen som administratör i SchoolSoft. Utbildningen kräver att du har förkunskaper i de administrativa funktionerna i SchoolSoft.
Vi går igenom alla inställningar och förberedelser som krävs för att kunna sätta betyg, skapa betygskataloger och betygsdokument i SchoolSoft. Vi går också igenom funktioner för betygsadministratörer.
Utbildningen innehåller:
 

 • Ändra status på kurser (via kursgrupper, kurs-elev, program eller studieplan)
 • Betygsperiod
 • Betygskataloger
 • Skapa betygsdokument
 • Exportera till UHR och SCB
 • Betygsändringar
 • Betygsrapporter
 • Nationella Kursprov
 • Importera gymnasiearbetes titel och innehåll
 • Prövningar

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Förbereda systemet för betygssättning
 • Avsluta kurser på olika sätt
 • Ändra betyg
 • Hantera nationella kursprovet
 • Skicka filer till UHR och SCB
   

Tillbaka upp igen

Administratörer 3 Gymnasium - Avancerad utbildning

Riktar sig till administratörer som har genomgått Admin 1 (grundutbildning).

Utbildningen riktar sig till dig som har arbetat ett tag som administratör i SchoolSoft och har genom gått Admin 1. Utbildningen behandlar avancerade funktioner i SchoolSoft.

Utbildningen går igenom:

 • Schoolinfo
 • Egna fält/profilfält
 • Elevfilter
 • Elev- och personalbilder
 • Ämnesbilder
 • Elevavstämning
 • Färger
 • Export/import
 • Skapa användarnamn, lösenord och brev till elever och vårdnadshavare
 • Flytt av elever mellan skolor i samma organisation
 • Koppla personal till flera skolor
 • Texter och ledtexter

Efter utbildningen kommer du att kunna.

 • Hantera de viktigaste delarna inom export/import
 • Skapa egna fält och profilfält
 • Arbeta med elevavstämning
 • Skapa inloggningsuppgifter och brev för elever och vårdnadshavare

Tillbaka upp igen

Administratörer Folkhögskolan - Grundutbildning

Riktar sig till nya administratörer på folkhögskolan eller till dig som vill uppdatera dina administrativa kunskaper i SchoolSoft.

Vi går igenom de grundläggande administrativa funktionerna i SchoolSoft.

Utbildningen går igenom:

 • Personal- och deltagarregister
 • Grupp- och klass
 • Kurser
 • Studieplaneringar
 • Behörigheter
 • Rapporter till SCB och CSN
 • Interkommunal ersättning

 

Tillbaka upp igen

Personalutbildning för ny personal

Utbildningen riktar sig till dig som är personal (ej administratörer), nyanställda som aldrig jobbat med SchoolSoft eller till dig som vill uppdatera baskunskaper i SchoolSoft för personalen.

Utbildningen går igenom:

 • Min profil
 • Startsidan
 • Nyheter
 • Kalender
 • Meddelande
 • Grupper
 • Fria grupper
 • Närvaro
 • En kort visning av Planeringsverktyget, Uppgifter och Matriser

Efter utbildningen kommer du att kunna.

 • Skapa nyheter
 • Skicka meddelande
 • Skapa klasslistor
 • Ta närvaro
   

 

Tillbaka upp igen

Skolledare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som skolledare.

Vi går bland annat igenom hur skolledare kan skicka ut information i SchoolSoft och
vilken typ av statistik som finns så att ni vet hur personalen kan använda SchoolSoft på bästa sätt. 

Utbildningen går igenom:

 • Nyheter
 • Elevavstämning
 • Rapport elevavstämning
 • Elevkort
 • Ämnesmatriser/kursmatriser (rapporter)
 • Närvarorapporter
   

Efter utbildningen kommer du att kunna.

 • Ta ut olika betygsrapporter (om din skola sätter betyg)
 • Ta ut rapporter gällande elevavstämning
 • Komma åt elevernas bedömning
 • Ta ut närvarorapporter

 

Tillbaka upp igen

 
Pedagogiska delarna i SchoolSoft

 

Passar för dig som vill veta mer om de pedagogiska funktionerna i SchoolSoft.

Utbildningen fokuserar framför allt på Planeringsverktyget, Uppgifter och Ämnes/kursmatris.
Under utbildningen kommer vi att visa, förklara och ge matnyttiga exempel på följande delar:
 

 • Planeringsverktyget – användningsområden och planeringsupplägg
 • Uppgifter och kopplingen till matriserna
 • Syftet är att skapa så breda möjligheter att planera i SchoolSoft som möjligt,  oavsett arbetssätt och pedagogisk inriktning.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Skapa Pärmar och Planeringar
 • Skapa och bedöma Uppgifter
 • Ha fått inspiration i hur man kan arbeta med planering i systemet
   

 

 

 

Tillbaka upp igen